Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Financiering van de sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 17 juin 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx vijf ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de financiering van de sociale akkoorden van 2000, 2005, 2010, 2011 en 2012 voor het luik van de federale gezondheidszorg*.

Het gaat om de sociale akkoorden die de federale overheid met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de openbare en de privé-sector heeft gesloten voor de diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis, de wijkgezondheidscentra, de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen en de private revalidatiecentra.

Bij het RIZIV is een budget uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden. Wanneer het RIZIV over de budgetten beschikt, moet het middelen storten in het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging en de psychiatrische verzorgingstehuizen. 

* uitvoering van artikel 59, alinea 2, 8° van de programmawet van 2 januari 2001

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Porte-parole (N) de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
+32 473 94 29 63
Télécharger vCard
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Porte-parole (F) de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
Télécharger vCard