Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Persmededeling: ratificatie van het Verdrag van Lissabon

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Deze week werd opnieuw een belangrijke stap gezet in het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon.

Deze week werd opnieuw een belangrijke stap gezet in het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. De Raad van State leverde haar advies af hetgeen nodig was om de finale versie van de instemmingswet op te stellen. Donderdag hebben de Koning, Premier Verhofstadt en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht de instemmingswet ondertekend en meteen doorgestuurd naar de Senaat. Daar kan nu in de commissie Buitenlandse zaken met de bespreking van het Verdrag worden gestart.

Hiermee wordt de kalender die door het Overlegcomité van 16 januari 2008 werd goedgekeurd, nauwkeurig gevolgd en zit ons land op schema om het Verdrag van Lissabon tegen de zomer te ratificeren.

Documents associés:


Chancellerie du Premier Ministre
Koert Debeuf
Service de Presse
rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Email : koert.debeuf@premier.fed.be