Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Agenda van de ministerraad van 12 juli 2019

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Aanduiding van een lid van de commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens
 • Benoeming van vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België
 • Tijdelijk behoud van de huidige leden van de Raad van burgemeesters
 • Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil
 • Regularisatie van de prestaties in het kader van het moderniseringsprogramma van de burgerlijke stand
 • Defensie: vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Hernieuwing van de normen voor bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen
 • Akten en stavingsstukken te voegen bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit
 • Delegatie van bevoegdheid over de bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken
 • Wijzigingen omtrent het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing
 • Uitwisseling van expertise met Algerije op het vlak van ‘demilitarisatie van munitie’
 • Steunopdracht aan Burkina Faso in 2019
 • Varia

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard