Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 26 april 2019

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties in het kader van de strijd tegen economische en financiële criminaliteit
 • Overheidsopdracht voor een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor financiële steun verleend aan Dexia
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken voor de productie van paspoorten
 • Overheidsopdracht voor Defensie voor de schoonmaak van militaire gebouwen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie
 • Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten
 • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Wijziging van de statuten van APETRA
 • Hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteitsnetbeheerder
 • Voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Steun aan de Luxemburgse Defensie in het kader van explosievenopruiming
 • Varia
   

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard