Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 september 2018

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones
 • Sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen
 • Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen
 • Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure
 • Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking
 • Maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing
 • Wijziging van het Btw-Wetboek
 • Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018
 • Varia
   

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard