Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 14 september 2018

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad
 • Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen
 • Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV
 • Twee overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verhoging van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers
 • Economische relance en sociale cohesie: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk
 • Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep mondhygiënist
 • Mandaat voor de ondertekening van de uitvoeringscontracten van spoorweginfrastructuurprojecten
 • Afsluiting van het moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot
 • Toetreding tot het NAVO-programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2'
 • Steun van Defensie aan het ‘Lake Chad Initiative’
 • Varia
   

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard