Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 juni 2018

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Overheidsopdracht met betrekking tot de identiteitskaarten, aanverwante identiteitsdocumenten en certificatiediensten
  • Wijzigingen omtrent het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht
  • Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning
  • Op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve op vlak van Energie
  • Deelname van Defensie aan operatie Enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen in 2018
  • Steunopdracht van Defensie aan Burkina Faso in 2018
  • Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO
  • Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018
  • Varia

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard