Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Agenda van de ministerraad van 12 januari 2018

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overheidsopdracht voor Defensie: corporate luchttransportcapaciteit
  • Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf
  • Beheer van het centraal erfrechtregister
  • Pensioenstelsel der zelfstandigen: verhoging van de minimumovergangsuitkering
  • Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen
  • Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2020
  • Varia

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Télécharger vCard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard