Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 4 oktober 2013

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. 

 • Bevlagging van openbare gebouwen
 • Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
 • Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de NMBS
 • Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS holding
 • Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Sociaal statuut voor zeevarenden
 • Welvaartsaanpassing op het vlak van beroepsziekten
 • Sociale zekerheid voor sleepvaart en koopvaardij
 • Controle van levensmiddelen in apotheken
 • Contracten duurzame stad 2013
 • Civiele zendingen voor crisisbeheersing 2013

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Attachée de communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Télécharger vCard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard