Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 7 februari 2013

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad kunt u de persberichten lezen op ww.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Promotie naar hoogste niveau op basis van prestaties - tweede lezing
 • Omzendbrief over het personeelsplan 2013 in de federale overheidsdiensten
 • Masterplan voor het justitiepaleis
 • Benoeming van inspecteur-generaal en adjunct-inspecteur-generaal bij de geïntegreerde politie
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding
 • Fiscale en financiële bepalingen
 • Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak
 • Toezicht van het FSMA op financiële sector uitgebreid
 • Samenwerkingsakkoord met de drie gewesten over de opname van luchtvaartactiviteiten in de regeling van de handel van uitstootrechten voor broeikasgassen
 • Financiering van het nieuwe rollend materieel van de NMBS
 • Vormingsopdracht voor Defensie in Benin
 • Renovatiewerken aan de nieuwe kanselarij in Den Haag

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Attachée de communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Télécharger vCard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard