Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Agenda van de ministerraad van 11 januari 2013

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda  wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdracht: uitbreiding van het opslagvermogen van de Shared Services
 • Optifed OptimaS Selor
 • Overheidsopdracht voor het Crisiscentrum
 • Bevestiging van het beslissingsproces bij een Renegade
 • Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd
 • Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen
 • Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor logopedisten en orthoptisten
 • Werkingskosten van ziekenhuizen
 • Toegelaten activiteiten voor gepensioneerde zelfstandigen
 • Strengere procedure voor voorwaardelijke invrijheidsstelling 
 • Deelname Alouette III aan drugbestrijdingsoperaties van Nederlands patrouillevaartuig

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Attachée de communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Télécharger vCard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Télécharger vCard