Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

20031118-dringende mededeling-geen persconferentie na ministerraad

IN TEGENSTELLING TOT EERDER AANGEKONDIGD, VOLGT ER NA DE MINISTERRAAD GEEN PERSBRIEFING.

IN TEGENSTELLING TOT EERDER AANGEKONDIGD, VOLGT ER NA DE MINISTERRAAD GEEN PERSBRIEFING.
WEL WORDT EEN PERSMEDEDELING VERSPREID EN ZAL DE PROGRAMMAWET UITZONDERLIJK OP HET INTERNET GERAADPLEEGD KUNNEN WORDEN OP HET ADRES WWW.PRESSCENTER.ORG.

Documents associés:


Kanselarij van de Eerste Minister
Koert Debeuf
Persdienst
Wetstraat 16
1000 Brussel
Email : koert.debeuf@premier.fed.be