Other official information and services: www.belgium.be

Search

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de ...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding - Tweede lezing

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Beslissingen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in het kader van het DFACT-protocol

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Individuele Belgische bijdragen aan VN en EU-operaties in 2019

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

...

Press release - 27/12/2018 - 15:56

Agenda van de elektronische ministerraad van 27 december 2018

...

Press release - 27/12/2018 - 12:32

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 27 décembre 2018

...

Press release - 27/12/2018 - 12:30