Other official information and services: www.belgium.be

Search

Ministerraad van 11 oktober 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 11 oktober 2019, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Compensatie van de btw op de saneringswerken van de nucleaire passiva

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Opname van de gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het Luganomeer in het douanegebied van de EU

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Overheidsopdracht voor apotheekdiensten voor gedetineerde patiënten

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31

Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking

...

Press release - 11/10/2019 - 13:31