Other official information and services: www.belgium.be

Search

"Geen einde, maar een nieuw begin"

Op maandag 29 januari 2018 ontvangt Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag), de prijs van Overheidsmanager van het Jaar 2017. De jury van VVBB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) prijst Tania ...

Press release - 30/01/2018 - 09:36

"Pas une fin en soi, mais une nouvelle impulsion !"

...

Press release - 30/01/2018 - 09:31

02.10.2018 - Conférence de presse Conservatoire royal de Bruxelles

...

Press release - 26/09/2018 - 12:33

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

...

Press release - 26/09/2018 - 13:06

04.10.2018 - Conférence de presse Rénovation des toitures du Musée Art & Histoire, du Musée royal de l'Armée et d'Autoworld

...

Press release - 02/10/2018 - 13:31

04.10.2018 - Persconferentie Renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, Legermuseum en Autoworld

...

Press release - 02/10/2018 - 12:27

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

...

Press release - 02/10/2018 - 14:02

1,3 milliard d’euros de dépenses publiques pour la politique de drogues, d’alcool, de tabac et de médications psychoactives

...

Press release - 02/10/2018 - 13:57

10e Federale Prijs Armoedebestrijding zet 3 duurzame projecten in de kijker

...

Press release - 08/06/2018 - 13:25

11 en 12 juli 2018: accreditatie voor de NAVO-top in Brussel

...

Press release - 22/06/2018 - 11:23