Other official information and services: www.belgium.be

Search

Ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 31 augustus 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Belgisch ontwikkelingsbeleid

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

...

Press release - 31/08/2018 - 14:57