Other official information and services: www.belgium.be

Search

Ministerraad van 28 april 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 april 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Bepalingen over "mystery shopping" door controleambtenaren van de Economische Inspectie

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Situatie van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Wijziging van de planning van het medisch aanbod

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Overheidsopdracht: levering van kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Regie der gebouwen: Verlenging van het huurcontract voor een gebouw voor de federale politie in Machelen

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Goedkeuring van het Nationaal Cybernoodplan

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59

Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren

...

Press release - 28/04/2017 - 14:59