Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in FR NL

Agenda van de ministerraad van 27 oktober 2017

You are showing this pressrelease in another language.

By Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Amendement op het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB
 • Overheidsopdrachten: afstemmen van drempelbedragen op defensie- en veiligheidsgebied
 • Overheidsopdrachten: omzendbrief rond het tekort aan bepaald isolatiemateriaal
 • Vernieuwing van de mandaten van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
 • Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node
 • Administratief en geldelijk statuut van het brandweerpersoneel en van het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is
 • Werking van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Oprichting van het Brussels International Business Court
 • Uitvoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk op het vlak van het investeren in de opleiding
 • Statuut van en toezicht op de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
 • Versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State
 • Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Verbod van sommige handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen
 • Op de markt brengen en gebruik van biociden
 • Overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
 • Varia
   

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgium
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communication expert
Wetstraat 16, 1000 Brussels, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Download Vcard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Download Vcard