Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in FR NL

Agenda van de ministerraad van 2 december 2016

You are showing this pressrelease in another language.

By Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Derde deel van het programma 2016 van de leningen van staat tot staat
 • Zetelbeleid: creatie van een nieuw begrotingsprogramma
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dode hand 2016
 • Aanstelling van leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV
 • Verbetering van het proces voor inning van retributies van het FAVV
 • Wijzigingen aan de wet over boekhoudkundige en fiscale beroepen
 • Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Afschaffing van de RSZ-vermindering van patronale sociale bijdragen voor de tewerkstelling van langdurig werklozen
 • Subsidiaire heffing en vrijstellingsvoorwaarden voor bepaalde farmaceutische specialiteiten
 • Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten
 • Wijziging van het Wetboek van de btw met betrekking tot forfaitaire grondslagen van aanslag
 • Verlaagd btw-tarief voor producten voor intieme hygiënische bescherming en defibrillatoren
 • Afwikkeling van kredietinstellingen en beursvennootschappen
 • Bepalingen van bijkomende bescherming voor bepaalde bijzondere deposito's
 • Strategische oriëntatienota rond de bevoorradingszekerheid op het ogenblik van de kernuitstap
 • Spijzen van het Kyotofonds en van de elektriciteits- en gasfondsen wordt opgeschort
 • Samenwerkingsakkoord over het protocol van Göteborg om de luchtkwaliteit te verbeteren
 • Steun aan het verspreid en aan het gecombineerd vervoer voor 2017-2020
 • Samenstelling en werking van de investeringscel voor de spoorwegen
 • Bijkomende middelen voor NMBS om maatregelen tegen terrorisme en radicalisme te financieren
 • Belgische operationele inzet van Defensie voor 2017
 • Varia

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgium
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacts

Thomas Ferri

Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
Download Vcard
Christophe Springael

Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Download Vcard