Other official information and services: www.belgium.be

Conferentie: "Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede"

Thu, 10/03/2016 - 09:00 - 17:00

Op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie werd begin 2015 een verklaring gelanceerd van burgemeesters tegen kinderarmoede. Sindsdien hebben een honderdtal burgemeesters deze verklaring ondertekend om hun bereidheid te tonen, via concrete initiatieven, kinderarmoede te willen bestrijden. Op initiatief van België werd de strijd tegen kinderarmoede eveneens op de Europese stedelijke agenda geplaatst.

 

Hoe in een periode van socio-economische crisis een beleid ontwikkelen tegen bestaansonzekerheid in een stedelijke omgeving en op basis hiervan de strijd aangaan tegen kinderarmoede?

Onze conferentie zal trachten een antwoord te bieden op deze uitdaging door nieuwe mogelijke oplossingen voor te stellen.. Op welke manier? Enkele burgemeesters zullen hun aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in hun stad/gemeente voorstellen. Vervolgens zullen de onderzoekers van de Universiteit Mons en de Universiteit Gent de eerste resultaten bekendmaken van een onderzoek "Armoede in de steden" in opdracht van de dienst Grootstedenbeleid met een focus op de doelgroep van de kinderen. In de namiddag kunnen de deelnemers een keuze maken uit drie workshops om van gedachten te wisselen over het beleid in de steden en gemeenten om kinderarmoede efficiënt te bestrijden.

 

Verschillende beleidsaspecten komen aan bod:
◾Een gecoördineerd en gestructureerd beleid van kinderarmoedebestrijding;
◾Een beleid gericht op de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening;
◾Een beleid dat rekening houdt met het recht van kinderen op participatie.

 

Programma

 

09.00 u. Onthaal van de deelnemers

 

09.30 u. Inleiding door het Staatsecretaris van Grote Steden, Elke Sleurs

 

09.45 u. Voorstelling van de eerste resultaten van het onderzoek in opdracht van de Dienst Grootstedenbeleid bij de U Mons en de U Gent over “Stadsarmoede” met een focus op de doelgroep kinderen.

 

10.30 u. Koffiepauze

 

10.45 u. Elisabeth Laithier, "maire adjoint" (schepen) bevoegd voor het kind- en gezinsbeleid in de stad Nancy.
Elisabeth Laithier is ook lid van het Child Friendly Cities Committee (VAE) van UNICEF en voorzitter van de Early Childhood groep bij de vereniging van burgemeesters in Frankrijk (AMF).

 

11.30 u. Rondetafeldebat met 3 burgemeesters over de bestrijding van kinderarmoede in een stedelijke omgeving.
- Willy SEGERS, Burgemeester van Dilbeek
- Emir KIR, Burgemeester van Sint-Joost-ten-Noode
- Jacques GOBERT, Burgemeester van La Louvière

 

12.15 u. Debat in plenaire zitting.

 

12.30 u. Buffet

 

13.30 u. 3 werkgroepen

 

1ste workshop: Een gecoördineerd en gestructureerd beleid van kinderarmoedebestrijding: de lokale autoriteiten spelen een vooraanstaande rol bij het inzetten van de middelen voor kinderarmoedebestrijding: welke initiatieven ontwikkelen, hoe overleg plegen, wie rond de tafel plaatsen, wat doen om de acties efficiënt te maken? ...

Presentaties:
- Nicolas Jacquet, Universiteit van Luik
- Philippe De Coene, Voorzitter van OCMW Stad Kortrijk

 

2de workshop: Een beleid gericht op de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening: hoe diensten voor inclusieve voorschoolse opvang en onderwijs aanbieden, aangepast aan de behoeften van r het kind, een beleid tegen het afhaken op school en een preventiebeleid op het vlak van de gezondheid, ... Hoe kunnen de steden handelen op deze verschillende fronten?

Presentaties:
- Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad
- Tweede spreker nog te bevestigen

 

3de workshop: Een beleid dat rekening houdt met het recht op participatie van kinderen: hoe de toegang mogelijk maken tot cultuur, sport en ontspanning voor alle kinderen, kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten bevorderen, hoe kinderen betrekken in de vormgeving van hun woonomgeving ... Hoe kunnen de steden deze kinderwensen omzetten in hun beleid, met specifieke budgetten?
- Caroline Claus (vzw JES Brussel)
- Project Opstapje OCMW Antwerpen

 

15.00 u. Koffiepauze

 

15.15 u. Dynamisch besluit van de workshops door de voorzitters van de workshops over vragen van de moderator

 

15.45 u. Slotwoord door Julien Van Geertsom, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

 

16.00 u. Drink

 

Inschrijven is verplicht

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt (150 personen)

Where

Résidence Palace, Polak
map