Other official information and services: www.belgium.be

Voorstelling van de projecten over psychosociale risico’s (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - AD Humanisering van de Arbeid)

Wed, 24/06/2015 - 09:00 - 12:30

Slotevenement over de programmatie van het Europees Sociaal Fonds

 

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sinds verschillende jaren sensibiliseringsprojecten ontwikkeld rond de thema’s psychosociale risico’s (PSR) en musculoskeletale aandoeningen (MSA).

 

De doelstellingen van deze as van de programmatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) waren: 

  • Het verhogen van kennis en vaardigheden van preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, human resources managers, leden van de hiërarchische lijn, vertegenwoordigers van werknemers, enz. 
  • Het ter beschikking stellen aan het grote publiek van informatie over psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen, resultaten van onderzoeksprojecten en instrumenten voor bewustmaking en preventie.

Uit de Belgische nationale enquête uitgevoerd bij 4000 werknemers blijkt dat: 

  • 3 op de 10 werknemers (28%), in alle sectoren en alle beroepen, vaak of altijd stress ondervinden op het werk. Deze cijfers gelden zowel voor mannen en vrouwen. Er is weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën. 
  • 13% van de werknemers in de loop van de laatste maand te maken kreeg met verbaal geweld, en 7% met bedreigingen of vernederende gedragingen. 
  • 9% van de werknemers in de loop van de laatste 12 maanden geconfronteerd werd met intimidatie of pesten op het werk, en 3% met fysiek geweld. 
  • 3 op 10 werknemers last hebben in de benen, 4 op 10 werknemers pijn hebben in de armen en bijna 1 op 2 aan rugpijn lijdt.

Deze risico’s hebben een impact op de goede werking en prestaties van ondernemingen, en op de veiligheid. Ze brengen aanzienlijke kosten mee voor de werknemers, de onderneming en de gemeenschap in het algemeen. Daarnaast doen ze het ziekteverzuim toenemen en werken ze het voortijdig verlaten van de arbeidsmarkt in de hand.

 

Het doel van deze halve dag is om zichtbaarheid te geven aan alle acties die gevoerd werden door de AD Humanisering van de Arbeid en deze te plaatsen in een bredere context met de uitdagingen voor onze samenleving.

 

De alarmerende toename sinds de laatste 5 jaar van het aantal mensen die arbeidsongeschikt en invalide zijn omwille van mentale problemen of MSA is een signaal dat duidelijk aangeeft dat deze kwesties moeten worden aangepakt.

 

Praktische informatie

 

Datum en plaats:

  • woensdag 24 juni 2015, 9.00 - 12.30 uur
  • Résidence Palace (Polak-zaal), Wetstraat 155C, 1040 Brussel

Programma:

Moderator:
Marie-Françoise Dispa, journaliste gespecialiseerd in gezondheid

9.00 uur Inleiding door Véronique Crutzen, Adviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

9.15 uur De programmatie van het Europees Sociaal Fonds en zijn context.
Alexandre Lesiw, Directeur- generaal bij de POD Maatschappelijke Integratie

9.30 uur Psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen: tools voor actie.
Mélanie Straetmans en Diana Geerts, Attachées bij de AD Humanisering van de Arbeid

10.50 uur Pauze

11.15 uur Het belang van preventie en de uitdagingen voor onze samenleving.
Prof. Dr Philippe Mairiaux, Santé au Travail et Education pour la Santé, ULg en Lode Godderis, Prof. dr. arbeidsgeneeskunde, Centre for Environment and Health KULeuven

12.00 uur Besluiten en vragen-antwoorden

12.30 uur Lunch

Simultaanvertaling wordt voorzien.

 

Prijs:

40 euro (broodjeslunch inbegrepen). Inschrijven kan via deze elektronische link. Het rekeningnummer wordt meegedeeld in een e-mail ter bevestiging van uw deelname.

 

Deelname journalisten:

Journalisten die deel wensen te nemen, kunnen contact opnemen met:

Nadia Corryn
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
AD Humanisering van de arbeid
Tel: 02 233 45 60 – Fax: 02 233 42 52
evenementen.hua@werk.belgie.be

Where

Résidence Palace, Polak
map

Attached documents: