Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in FR NL

Agenda van de ministerraad van 24 oktober 2013

You are showing this pressrelease in another language.

By Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Goedkeuring van de wet diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken - tweede lezing
 • Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten - tweede lezing
 • Voorschriften voor het gebruik van speekseltesten door de verkeerspolitie
 • Wijziging van de stage voor federale ambtenaren - tweede lezing
 • Gebruik van beschikbare reserves van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
 • Gedragsregels voor de verzekeringssector
 • Invoeging van twee boeken over 'maatregelen voor crisisbeheer' en 'handelsagentuurovereenkomsten en commerciële samenwerkingsovereenkomsten' in het wetboek van economisch recht
 • Financiering van het nucleair passief BP1 en BP2 Mol-Dessel voor 2014-2018
 • Hervorming van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • Stappenplan voor de evolutie naar een nieuw financieringssysteem voor de ziekenhuiszorgkosten
 • Herverdeling projectoproepen Sociale Economie 2013 en Digitale Kloof 2013
 • Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht
 • Erkenning van ondernemingsloketten
 • Nieuwe overeenkomst tussen het FAVV en CODA
 • Nieuwe reglementering van tijdskrediet in privé sector
 • Modaliteiten voor de toekenning van financiële middelen voor de inschakeling van jongeren onder de 26 jaar op het vlak van werk
 • Invoering van de regionale kilometerheffing voor vrachtwagens
 • Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
 • Modernisering van de beheersstructuur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten
 • Criteria projecten gefinancierd met thematische volkslening vastgelegd
 • Hervorming van de NMBS-groep
 • Oriëntatienota voor het spoorwegvervoer
 • Financiering van het diaboloproject

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgium
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communication expert
Wetstraat 16, 1000 Brussels, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Download Vcard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Download Vcard