Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in FR NL

Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015

You are showing this pressrelease in another language.

By Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Belongs to press release

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft de ministerraad het federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voorgelegd. 

Het plan verwezenlijkt de doelstelling van het regeerakkoord om de administratieve last voor ondernemingen tegen 2014 met 30% te verlagen. Het bevat een aantal projecten voor administratieve vereenvoudiging die vermeld zijn in:

De regeringsleden zullen de acties van het plan uitvoeren en het plan voortdurend bijwerken. Daarnaast zullen ze nauwlettend toezien op de beperking van administratieve lasten van reglementeringen die niet aan de ministerraad worden vooorgelegd. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging zal om de zes maanden verslag uitbrengen over de voortgang van het plan. 

  • het regeerakkoord
  • de algemene beleidsdsnota's van de ministers
  • andere actieplannen (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, KMO, Coperfin, eHealth)
  • plannen van de federale overheidsdiensten
  • voorstellen van de beleidscellen van de regeringsleden

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgium
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

More information

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Spokeswoman (FR) of Olivier Chastel, Minister for the Budget and Streamlining Policy
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
Download Vcard
Jasper PillenJasper Pillen
Spokesman (NL) of Olivier Chastel, Minister for the Budget and Streamlining Policy
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
Download Vcard