Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in NL FR

Agenda van de ministerraad van 23 december 2011

You are showing this pressrelease in another language.

By Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Berekening van het aansprakelijkheidsbedrag van de exploitanten en
  vervoerders van nucleaire stoffen en het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie - tweede lezing
 • Veiligheid en preventie: uitvoering van het lokaal beleid voor veiligheid en preventie van de criminaliteit in 2011
 • Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten
 • Europese toppen 2011
 • Volksgezondheid: diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Vastlegging van het globaal budget voor de financiering van de
  werkingskosten van ziekenhuizen
 • Sociale zekerheid
  • indexering van het remgeld voor magistrale bereidingen
  • indexering van het remgeld voor terugbetaalbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
  • indexering van de hogelooncomponent voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen
 • Migratie- en asielbeleid: 
  • verlenging van de noodopvang
  • verlenging van het contract van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen 
 • FAVV: verlenging en aanpassing van het contract voor de antigenenbank voor mond- en klauwzeer
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Overeenkomst tussen de Belgische staat en Belairbus
 • Preventieve diplomatie: financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Federale toelage om aanwervingen bij de lokale politie aan te moedigen
 • Atractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige
 • Ambassade in Congo
  Aankoop van een terrein voor de kanselarij van de ambassade in Kinshasa
 • Bijdrage van de federale overheid aan Music for life 2011
 • Asiel- en Migratiebeleid
  Verlenging van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
 • Grote steden: verlenging van de contracten 'duurzame stad'
 • Afbakening van de hulpverleningzones 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be

Attached documents:


Chancellerie du Premier ministre
Direction générale Communication externe
16 Rue de la Loi – 1000 Bruxelles