Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Siehe dieser Pressemeldung in NL FR

Vredesconferentie Goma

Von Karl Lagatie, Nadia Benini

Binnen enkele dagen zal in Goma, hoofdstad van de Congolese provincie Noord-Kivu, een belangrijke Conferentie voor Vrede, Veiligheid en Ontwikkeling van start gaan.

Minister De Gucht roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo aan de vooravond van een belangrijke vredesconferentie in Goma

Brussel, 24 december 2007

Binnen enkele dagen zal in Goma, hoofdstad van de Congolese provincie Noord-Kivu, een belangrijke Conferentie voor Vrede, Veiligheid en Ontwikkeling van start gaan.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht juicht dit initiatief toe en hoopt dat deze Conferentie een stap zal zijn op weg naar een definitieve vrede, het respect voor de mensenrechten en economische ontwikkeling in Oost-Congo.

Wil de conferentie een succes worden, dan moeten alle betrokken partijen een oprechte wil tot dialoog betonen en mag niemand exclusieven stellen, aldus nog Minister De Gucht, die erop aandringt dat benevens de politieke mandatarissen van de Kivu-provincies, ook de civiele maatschappij en vertegenwoordigers van de ontheemden en van de Congolese vluchtelingen zouden deelnemen aan deze conferentie.

Aan de vooravond van deze conferentie roept Minister DeGucht op tot een staakt-het-vuren in Noord- en Zuid-Kivu: alle betrokken partijen moeten het staakt-het-vuren tijdens deze conferentie, die een permamente vredesregeling voorbereidt, eerbiedigen, aldus de Minister.

België zal de vredesconferentie in de Kivus nauwgezet volgen, aldus nog Minister De Gucht, die daartoe zijn Sepciaal Gezant voor de Regio van de Grote Meren naar Goma zendt.

De recente opening van een Belgisch Consulaat-generaal in Bukavu (Zuid-Kivu) is een belangrijk signaal van de Belgische bekommernis voor Oost-Congo.

Beigefügte Dokumente:


Quelle

Logo of 'FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Belgien
+32 2 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be

Kontakte

Karl LagatieKarl Lagatie

Rue des Petits Carmes 15, 1000 Brüssel
+32 2 501 49 59
+32 477 40 32 12
vCard herunterladen
Nadia BeniniNadia Benini

Rue des Petits Carmes 15, 1000 Brüssel
+32 2 501 30 57
+32 471 44 06 04
vCard herunterladen