Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 20 juli 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging ... ...

Persbericht - 19/07/2018 - 17:22

Ordre du jour du Conseil des ministres du 20 juillet 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Marché public concernant le ... ...

Persbericht - 19/07/2018 - 17:19

Ordre du jour du Conseil des ministres du 13 juillet 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Soutien aux Musées royaux d ... ...

Persbericht - 12/07/2018 - 16:02

Agenda van de ministerraad van 13 juli 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling ... ...

Persbericht - 12/07/2018 - 15:57

Agenda van de ministerraad van 6 juli 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet Domeinconcessie voor installaties voor de ... ...

Persbericht - 05/07/2018 - 14:41

Ordre du jour du Conseil des ministres du 6 juillet 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Intervention de Finexpo dans ... ...

Persbericht - 05/07/2018 - 14:31

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 28 juin 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Appui de la Défense à la ... ...

Persbericht - 27/06/2018 - 17:12

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 juni 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten Overheidsopdracht met ... ...

Persbericht - 27/06/2018 - 17:10

Agenda van de ministerraad van 22 juni 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit Tuchtstatuut van ... ...

Persbericht - 21/06/2018 - 11:44

Ordre du jour du Conseil des ministres du 22 juin 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Approche administrative des ... ...

Persbericht - 21/06/2018 - 11:42