Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Quelles newsletters le site propose-t-il ?

Presscenter.org propose deux newsletters par e-mail : une newsletter avec les communiqués de presse du Conseil des ministres ; une newsletter générale avec les autres communiqués de presse qui paraissent sur Presscenter.org. (Newsletter) ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 14:18

Welke nieuwsbrieven biedt de website aan?

Presscenter.org biedt twee e-mailnieuwsbrieven aan: een nieuwsbrief met de persberichten van de Ministerraad; een algemene nieuwsbrief met de overige persberichten die op Presscenter.org verschijnen. (Newsletter) ... ...

FAQ - 15/12/2011 - 17:22

Agenda van de ministerraad van 17 juni 2016

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites Regeling loopbaanonderbreking ... ...

Persbericht - 16/06/2016 - 13:55

Ordre du jour du Conseil des ministres du 17 juin 2016

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Prolongement du protocole pour ... ...

Persbericht - 16/06/2016 - 13:49

Ordre du jour du Conseil des ministres du 19 janvier 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Lutte contre le dumping social ... ...

Persbericht - 18/01/2018 - 14:59

Agenda van de ministerraad van 3 juni 2016

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tijdelijk verblijfsdocument tijdens reflectieperiode voor slachtoffers van mensenhandel Wijziging van ... ...

Persbericht - 02/06/2016 - 13:48

20031118-dringende mededeling-geen persconferentie na ministerraad

PROGRAMMAWET UITZONDERLIJK OP HET INTERNET GERAADPLEEGD KUNNEN WORDEN OP HET ADRES WWW.PRESSCENTER.ORG ... ...

Persbericht - 18/11/2003 - 09:40

Agenda van de ministerraad van 22 december 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip ... ...

Persbericht - 21/12/2017 - 15:01

Ordre du jour du Conseil des ministres du 22 décembre 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Introduction du Code belge de ... ...

Persbericht - 21/12/2017 - 14:55

Agenda van de ministerraad van 20 mei 2016

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be .  Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich ... ...

Persbericht - 19/05/2016 - 14:07