Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Ordre du jour du Conseil des ministres du 8 janvier 2016

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Marché public pour l ... ...

Persbericht - 07/01/2016 - 14:59

Agenda van de ministerraad van 16 oktober 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Hulpverleningszones: de verdeelsleutel van de stemmen in de raad van de hulpverleningszone Dossiers inzake ... ...

Persbericht - 15/10/2015 - 12:55

Agenda van de ministerraad van 4 september 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet Modaliteiten voor de aanwerving van ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 13:09

Agenda van de ministerraad van 28 augustus 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen Steun van Defensie aan de politie voor ... ...

Persbericht - 27/08/2015 - 13:51

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen van exportkredieten en nieuw instrument voor de ondersteuning van de ... ...

Persbericht - 08/06/2017 - 10:29

Agenda van de ministerraad van 8 mei 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Aanstelling federale delegatie in de algemene cel ... ...

Persbericht - 07/05/2015 - 15:41

Agenda van de ministerraad van 18 mei 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be Plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten Overheidsopdracht voor de ... ...

Persbericht - 17/05/2017 - 14:16

Agenda van de ministerraad van 12 mei 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org en  www.belgium.be . Dematerialisering van de facturen gericht aan de federale overheid Wijzigingen met betrekking tot ... ...

Persbericht - 11/05/2017 - 13:31

Ordre du jour du Conseil des ministres du 12 mai 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Dématérialisation des factures ... ...

Persbericht - 11/05/2017 - 13:29

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 5 mai 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur  www.presscenter.org et  www.belgium.be . Renouvellement de l ... ...

Persbericht - 04/05/2017 - 13:09