Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe

92 www.presscenter.org ... ...

Bron - 07/03/2011 - 13:21

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 juni 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten Overheidsopdracht met ... ...

Persbericht - 27/06/2018 - 17:10

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

http://www.presscenter.org (fod kanselarij van eerste minister algemene ... ...

Bron - 26/01/2009 - 12:45

Résidence Palace - Internationales Pressezentrum

+32 2 235 21 10 http://www.presscenter.org ... ...

Bron - 22/01/2009 - 12:16

Résidence Palace - Centre de presse international

+32 2 235 21 10 http://www.presscenter.org ... ...

Bron - 22/01/2009 - 12:16

Agenda van de ministerraad van 2 september 2016

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen Terbeschikkingstelling van ... ...

Persbericht - 01/09/2016 - 15:29

Ordre du jour du Conseil des ministres du 26 août 2016

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Extension du droit de vote des ... ...

Persbericht - 25/08/2016 - 14:21

Agenda van de ministerraad van 25 mei 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Wijziging van de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten Bestuurlijke handhaving ... ...

Persbericht - 24/05/2018 - 13:53

Agenda van de ministerraad van 4 mei 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen ... ...

Persbericht - 03/05/2018 - 14:56

Agenda van de ministerraad van 27 april 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor ... ...

Persbericht - 26/04/2018 - 15:22