Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 13 octobre 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Réglementation des activités ... ...

Persbericht - 12/10/2017 - 15:19

Agenda van de ministerraad van 8 september 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid ... ...

Persbericht - 07/09/2017 - 09:46

Ordre du jour du Conseil des ministres du 8 septembre 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Transfert des missions de la ... ...

Persbericht - 07/09/2017 - 09:33

Agenda van de ministerraad van 16 januari 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Verslag 2013 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische ... ...

Persbericht - 15/01/2015 - 15:49

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 mei 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC FOD Buitenlandse Zaken ... ...

Persbericht - 04/05/2017 - 14:06

What newsletters does the website offer?

Presscenter.org offers two e-mail newsletters: a newsletter containing the press releases of the Belgian Council of Ministers; a general newsletter containing the other press releases published on Presscenter.org. (Newsletter) ... ...

FAQ - 26/01/2012 - 15:20

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016 Gunning van een overheidsopdracht in het kader ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:33

Agenda van de ministerraad van 2 februari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Werking en samenstelling van de Commissie voor de openbare comptabiliteit Gebruiksrechten voor de ... ...

Persbericht - 01/02/2017 - 15:00

Agenda van de elektronische ministerraad van 13 januari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Kenia Samenwerkingsakkoord rond het ... ...

Persbericht - 12/01/2017 - 14:48

FÖD Kanzlei des Premierministers - Generaldirektorat für externe Kommunikation

92 www.presscenter.org ... ...

Bron - 07/03/2011 - 13:22