Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 12 januari 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Overheidsopdracht voor Defensie: corporate luchttransportcapaciteit Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de ... ...

Persbericht - 11/01/2018 - 13:33

Agenda van de ministerraad van 19 januari 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren ... ...

Persbericht - 18/01/2018 - 15:04

Ordre du jour du Conseil des ministres du 12 janvier 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Marché public pour la Défense ... ...

Persbericht - 11/01/2018 - 13:39

Ordre du jour du Conseil des ministres du 19 janvier 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Lutte contre le dumping social ... ...

Persbericht - 18/01/2018 - 14:59