Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de elektronische ministerraad van 13 oktober 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Tweede lezing Wijzigingen aan de ... ...

Persbericht - 12/10/2017 - 15:24

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 13 octobre 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Réglementation des activités ... ...

Persbericht - 12/10/2017 - 15:19

Agenda van de ministerraad van 8 september 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid ... ...

Persbericht - 07/09/2017 - 09:46

Ordre du jour du Conseil des ministres du 8 septembre 2017

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Transfert des missions de la ... ...

Persbericht - 07/09/2017 - 09:33

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 mei 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC FOD Buitenlandse Zaken ... ...

Persbericht - 04/05/2017 - 14:06

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016 Gunning van een overheidsopdracht in het kader ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:33

Agenda van de ministerraad van 2 februari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Werking en samenstelling van de Commissie voor de openbare comptabiliteit Gebruiksrechten voor de ... ...

Persbericht - 01/02/2017 - 15:00

Agenda van de elektronische ministerraad van 13 januari 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Kenia Samenwerkingsakkoord rond het ... ...

Persbericht - 12/01/2017 - 14:48

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen van exportkredieten en nieuw instrument voor de ondersteuning van de ... ...

Persbericht - 08/06/2017 - 11:29

Agenda van de ministerraad van 18 mei 2017

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be Plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten Overheidsopdracht voor de ... ...

Persbericht - 17/05/2017 - 15:16