Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Relanceplan: herstel het vertrouwen

:        Aanpakken van de financieel-bancaire crisis. Versterken van de duurzame sociaal economische hefbomen en ... ...

Persbericht - 11/12/2008 - 15:28

Chastel - Een vrijhandelszone tussen Europa en het Middellandse Zeegebied is belangrijker dan ooit

interregionale kader voor de vrijmaking van de handel benadrukt. Hij vertegenwoordigde er België op de jaarlijkse ... ...

Persbericht - 02/07/2008 - 14:15

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

in de richting evolueert  van de sociale Europa 2020-doelstelling. Volgens deze doelstelling moeten we ... ...

Persbericht - 29/05/2013 - 10:58

Actieplan tegen Sociale Dumping

inbreuken op onze sociale en arbeidswetgeving en tegen de frauduleuze structuren erachter. Context ... ...

Persbericht - 28/11/2013 - 17:14

Stabiliteitsprogramma

financieel vlak is de structuur voor bank- en financieel toezicht hervormd. Sinds 1 april van dit jaar is het ... ...

Persbericht - 15/04/2011 - 11:25

Federale regering keurt Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma goed

jaren 2011-2012 wordt op 0,3 % vastgelegd.  Op financieel vlak is de structuur voor bank- en ... ...

Persbericht (RSS) - 15/04/2011 - 14:26

Toespraak Minister Michel voor de Belgische pers op 19 januari 2004

, om met een groot Europa van 25 lidstaten door te gaan op een manier die de daadkracht van de Unie ... ...

Persbericht - 21/01/2004 - 01:00

Analyse van de toestand van de Belgische economie

terug op het niveau van vijf jaar geleden, wat analisten doet stellen dat de periode van hun ... ...

Persbericht - 06/12/2002 - 16:00

Preventieve diplomatie

vluchtelingen en richt een sociaal netwerk op binnen de vluchtelingengemeenschap. Het streeft ernaar het verlies ... ...

Persbericht - 11/05/2007 - 15:08

Preventieve diplomatie

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); Uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring, acties op het vlak ... ...

Persbericht - 07/02/2003 - 16:00