Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Relanceplan: herstel het vertrouwen

aanmoedigen door een vermindering van de gewest- en gemeenschapsbijdragen aan het financieringssaldo van de ... ...

Persbericht - 11/12/2008 - 15:28

Nieuw actieplan mensenhandel

. Preventie, bescherming van de slachtoffers, opsporing, vervolging en veroordeling van mensenhandelaars ... ...

Persbericht - 22/06/2012 - 16:28

Geweld tegen vrouwen: een alomtegenwoordig Europees fenomeen waaraan ook België niet ontsnapt

slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld , ongeacht wie de dader is. Partnergeweld vanaf de leeftijd van 15 jaar: één vrouw op vier is het slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel ... ...

Persbericht - 04/03/2014 - 19:00

Oprichting van een informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel

-Eerste Minister en Minister van Justitie en de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het koninklijk besluit goed voor de oprichting van een Informatie ... ...

Persbericht - 30/03/2004 - 17:00

Mensenhandel en mensensmokkel

, namelijk in hun portefeuille: de boetes gaan van een vork van 500 euros - 25.000 euros naar een vork van ... ...

Persbericht - 09/07/2004 - 15:00

Beheer van belangenconflicten van wetenschappelijke deskundigen: de meerderheid is akkoord met de aanpak van de Raad

in aanwezigheid van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meerdere parlementsleden en een groot ... ...

Persbericht - 15/05/2012 - 10:53

Mensenhandel

inzake mensenhandel, repressieve maatregelen tegen de daders van mensenhandel, beschermingsmaatregelen ... ...

Persbericht - 08/09/2006 - 15:00

Gerecht zal prioriteit geven aan vervolging zware sociale fraude

belangrijk onderdeel is de hervorming van het sociaal strafrecht. Er moet een eenvormige regeling komen waarbij duidelijk is wanneer strafrechtelijk opgetreden wordt en in welke gevallen een burgerrechtelijke ... ...

Persbericht - 30/03/2004 - 17:00

Ongevallen - Poging diefstal - Fietser gevallen

aanrijding in de Kannuniksteen. Niemand raakte gewond. In de J.B. Michielsstraat te Hoeilaart reed een ... ...

Persbericht - 01/03/2005 - 01:00

Diversiteit en de arbeidsmarkt: cijfers en personen - Publicatie van de eerste Diversiteitsbarometer

wetenschappelijk onderbouwde manier een stand van zaken van de diversiteit in België weergeeft, en in een bredere ... ...

Persbericht - 05/09/2012 - 16:06