Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

europe voor kinderen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Ministerconferentie Milieu–Gezondheid van de WGO Europa in Boedapest

in Boedapest samen komen om een gericht plan voor de kinderen te bespreken en te aanvaarden. Dat plan moet ... ...

Persbericht - 21/06/2004 - 10:10

Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België

aantal kinderen dat bijslag ontvangt. Ruim 97 % van de bedragen voor kinderen opgevoed buiten België ... ...

Persbericht - 20/11/2006 - 11:44

Tweede conferentie over werk voor jongeren in Europa

Normal Eerste Minister Elio Di Rupo en Minister van Werk Monica De Coninck hebben vandaag in Parijs deelgenomen aan de tweede conferentie over werk voor jongeren in Europa. Vandaag zit gemiddeld bijna één op vier jongeren in de ... ...

Persbericht - 12/11/2013 - 18:12

Meer informatie aan consument over stralingswaarde gsm’s en betere bescherming jonge kinderen

bijvoorbeeld weinig toetsen of een voor kinderen aantrekkelijke vorm. Ook reclame om het gsm-gebruik bij kleine ... ...

Persbericht - 26/02/2014 - 10:17

Kinderen met autisme en hun gezin: hoe levenskwaliteit verbeteren?

interventies van instellingen en voorzieningen voor jonge kinderen met autisme te verzoenen met de ... ...

Persbericht - 28/01/2014 - 14:19

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

jaarlijks met 100 miljoen euro zijn gestegen. Voor de crisisjaren 2009 en 2010 vallen ook cijfers inzake ... ...

Persbericht - 13/12/2012 - 10:27

Geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid: nieuwe beschermingsmaatregelen voor kinderen

thebacone) bevatten, zal voor kinderen onder de zes jaar een contra-indicatie gelden. Voor de ... ...

Persbericht - 14/03/2013 - 16:50

Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

Thu, 04/05/2000 - 15:00 (stabiliteitspact voor zuidoosteuropa) ... ...

Persbericht - 04/05/2000 - 15:00

Instemming met de wijziging van het Verdrag van de OESO en de Raad van Europa inzake wederzijdse administratieve fiscale bijstand

de wijziging van het Verdrag inzake de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en van de Raad van Europa inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden*. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa hebben ... ...

Persbericht - 15/03/2012 - 22:04

Kunstendag voor Kinderen in het Jubelparkmuseum (18/11/12)

voor kinderen (6-12 jaar) Cf supra 14:30     Crime au Musée (à partir de 7 ans ... ...

Persbericht - 26/10/2012 - 17:04