Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 20006 resultaten.

België en Groothertogdom Luxemburg versterken hun samenwerking in het domein van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Vanuit de overtuiging dat een doorgedreven samenwerking tussen de lidstaten de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten zal kunnen verbeteren, hebben België en het Groothertogdom Luxemburg hun verklaring van 4 juli 2016 (Gäichel IX) geconcretiseerd in een overeenkomst met als doel de samenwerking binnen deze domeinen te verdiepen.

Lees verder - 22/01/2018 10:26 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Ministerraad van 19 januari 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 19 januari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo's Denis Ducarme het ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de ministerraad akkoord met de gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude