Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 20187 resultaten.

OLO-aanbesteding van 23/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 april 2018 :

Lees verder - 16/04/2018 17:13 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2018 is de schuld van de federale Staat met 6,263 miljard euro toegenomen, tot 397,031 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,112 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,306 miljard euro per eind maart 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2018 bedroeg 6,111 miljard euro.

Lees verder - 16/04/2018 10:35 - Federaal Agentschap van de Schuld

Historisch klimaatakkoord voor de scheepvaartsector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

Lees verder - 13/04/2018 17:14 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Op deze woensdag 18 april  organiseert het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een conferentie voor het ruime publiek over het thema “Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?”

Lees verder - 13/04/2018 14:30 - Belgisch raadgevend comité voor Bio-ethiek

PERSUITNODIGING: Minister Marghem presenteert het PMD-luik van de studie met betrekking tot de belemmeringen voor recyclage

Eind 2016 presenteerden minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en Vice-Premier Kris Peeters een roadmap om de circulaire economie te bevorderen.

Lees verder - 13/04/2018 11:52 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling