Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2017

Door Jean Deboutte

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

 

In de loop van de maand augustus 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 1,783 miljard euro, tot 387,576 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,658 miljard euro, en evolueerde zo tot 375,810 miljard euro per eind augustus 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2017 bedroeg 2,667 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 256,250 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 874,664 miljoen euro verminderden.

Eind augustus 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,11% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,59% op het einde van augustus 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 100% eind augustus vorig jaar.

 

 

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'Federaal Agentschap van de Schuld' Federaal Agentschap van de Schuld
Kunstlaan 30
1040 Brussel
België
+32 257 47082
http://www.debtagency.be

Contact

Jean DeboutteJean Deboutte
Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
vCard downloaden