Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Investeringsplan materieel voor Defensie 2013-2014

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 juli 2013

De ministerraad gaat akkoord met het investeringsplan voor het materiaal van Defensie in 2013-2014 dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft voorgesteld.

Het investeringsplan kadert in het regeerakkoord en voorziet in de noodzakelijke investeringsprogramma's om Defensie een adequate uitrusting van de manschappen te bieden, zodat ze hun opdrachten op veilige wijze kunnen uitvoeren. Daarnaast bevat het plan ook de nodige trainingsmiddelen.

Het plan beslaat vijf domeinen:

  • de voorzetting van de wederuitrusting van de Landcomponent
  • het in gebruik nemen van recent aangekochte systemen
  • het behoud van de bestaande capaciteit
  • het vervolg van de voltooiiing van de transformatie
  • de middelen voor de opdrachten van de algemene dienst Inlichtingen en veiligheid

De basisdossiers 2013 en de substitutieprogramma’s 2013 mogen worden opgestart. De individuele dossiers zullen worden voorgelegd aan de Parlementaire Commissie Legeraankopen en aan de ministerraad met in achtneming van de regels op het vlak van de administratieve en begrotingscontrole en in overeenstemming met het protocol van van 2 september 97.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden