Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Structurele maatregelen voor de opvang van asielzoekers

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 maart 2012

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie Maggie De Block heeft de ministerraad een voorstel met duurzame, structurele maatregelen voorgelegd om de opvangcrisis op te lossen.

Het gaat om maatregelen voorzien in het regeerakkoord en in de beleidsnota’s van de staatssecretaris. Ze bestrijken het opvangnetwerk en asiel en migratie, aangezien beide domeinen zeer nauw met elkaar verbonden zijn. De maatregelen situeren zich op wetgevend vlak en op het vlak van organisatie en management van de verschillende asiel- en opvanginstanties.

1. Voorgestelde maatregelen op het vlak van asiel en migratie met een impact op het opvangnetwerk

Deze maatregelen zullen de druk op het opvangnetwerk verminderen, met respect voor de hoge standaarden van de internationale bescherming die de Belgische wetgeving garandeert:

 • lijst van veilige landen
 • ontmoedigen van meervoudige asielaanvragen
 • preventiecampagnes
 • terugkeerbeleid
 • strijd tegen misbruiken en oneigenlijk gebruik van procedures
 • verbetering van de productiviteit van de instanties voor asiel en migratie
 • betere uitwisseling van informatie tussen instanties

2. Voorgestelde maatregelen met betrekking tot het opvangnetwerk zelf

 • optimaliseren van het beheer van het opvangnetwerk
 • materieel spreidingsplan
 • uitstroom naar integratie verbeteren
 • harmonisering van de criteria wat de verlenging van het recht op opvang betreft
 • toegang tot arbeidsmarkt

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden
Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden