Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Uitbreiding van de vereenvoudigde belastingaangifte

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in 2012 de vereenvoudigde aangifte van personenbelasting uitbreidt*.

Het ontwerp breidt de pilootprojecten van vooringevulde belastingaangiften uit die in  2010 en 2011 naar bepaalde belastingplichtigen werden gestuurd. De vereenvoudigde aangifte wordt vanaf aanslagjaar 2012 opgestuurd naar alle belastingplichtigen die die een pensioen ontvangen bedoeld onder kader 5A van de aangifte en niet enkel naar zij die een wettelijk pensioen ontvangen. Daarnaast zullen de belastingplichtingen die in 2011 een vooringevulde aangifte ontvingen en die een correctie aanbrachten er in 2012 opnieuw een krijgen, zelfs indien ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

* tot wijziging van art. 178 van het KB/WIB 92.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden