Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Omzetting van de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 februari 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn inzake uitzendarbeid in Belgisch recht omzet*. 

Het voorontwerp zet drie bepalingen om:

  • Het voert de waarborg in dat de regels die voor de gebruikers gelden op het vlak van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van man en vrouw, de moederschapsbescherming en de bescherming van zogende moeders ook in acht worden genomen voor de uitzendkrachten die de gebruiker tewerkstelt.
  • Het verplicht de gebruiker de uitzendkrachten te informeren over de vacante betrekkingen.
  • Het waarborgt de toegang voor uitzendkrachten tot de bedrijfsvoorzieningen waar de vaste werknemers gebruik van kunnen maken, tenzij er een objectieve reden is om die niet te geven.
    Het voorontwerp wordt advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2008/104/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden