Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

OLO-aanbesteding van 23/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 april 2018 :

Lees verder - 16/04/2018 17:04

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2018 is de schuld van de federale Staat met 6,263 miljard euro toegenomen, tot 397,031 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,112 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,306 miljard euro per eind maart 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2018 bedroeg 6,111 miljard euro.

Lees verder - 16/04/2018 10:29

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 10/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,755 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312757298 - 09/08/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,690
Gew. gemid. rendement : -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 1,98

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,065
Gew. gemid. rendement : -0,549 %
Bid-to-cover ratio : 2,74

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 10/04/2018 11:44

Douane Roeselare neemt voor de 9de maal alcohol in beslag.

Het Mobiel Douaneteam van Roeselare onderschepte op woensdag 4 april een vrachtwagen met 26 paletten wijn waarvoor er geen documenten konden worden voorgelegd. Deze vaststelling gebeurde op aangeven van een alerte burger en dankzij de uitstekende samenwerking tussen de politiezone Polder en het Mobiel Douaneteam van Roeselare.

Lees verder - 06/04/2018 11:41

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 03/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,400 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312756282 - 12/07/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,400
Gew. gemid. rendement : -0,595 %
Bid-to-cover ratio : 1,54

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 03/04/2018 11:46

Diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontwerpen van amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen goed.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt wat de verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Coherentie in de aanduiding van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën.

Lees verder - 30/03/2018 17:29