Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Domeinconcessies voor hydro-elektrische opslag in zeegebieden - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en procedures voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische opslag in zee vastlegt.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Werkingsmodaliteiten van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten en de werkingsmodaliteiten bepaalt van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS). 

Lees verder - 14/03/2014 16:51

Samenwerkingsakkoord over toegekende CO2-emmissies

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Actieplan tegen sociale dumping

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat straffen oplegt in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegvervoer.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Diverse bepalingen inzake leefmilieu

De ministerraad keurt, op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet, een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Hervormingen energie

De ministerraad keurt op voorstel van staatsssecretaris voor Energie Melchior drie belangrijke teksten goed inzake energie.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over het verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Aanpassingen aan de federale aardgasbijdrage

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat een aan aantal aanpassingen doorvoert op het vlak van de federale bijdrage voor aardgas. 

Lees verder - 24/01/2014 17:02

Financiering van het nucleair passief BP1 en BP2 Mol-Dessel voor 2014-2018

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vastlegt voor de financiering van het nucleaire passief van BP1 en BP2 in Mol-Dessel voor 2014-2018. 

Lees verder - 19/12/2013 17:58