Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Uitvoering van twee Europese verordeningen over scheepsrecycling en passagiersrechten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein twee voorontwerpen van wet goed over de uitvoering van twee Europese verordeningen inzake scheepsrecycling en passagiersrechten.

Lees verder - 20/11/2015 13:20

Intrekking concessieaanvraag voor installatie van energieopslag in de Noordzee

De ministerraad neemt akte van de beslissing van de tijdelijke handelsvennootschap iLand om haar aanvraag voor een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van een installatie voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden ter hoogte van de Wenduinebank in te trekken.

Lees verder - 30/10/2015 13:43

Overlegcomité: Inschrijving van een punt inzake controle en analyse van mariene gasolie

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem om een punt op de agenda van het Overlegcomité van 28 oktober 2015 in te schrijven. Het is een punt dat een ontwerp van koninklijk besluit bevat over de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de mariene gasolie.

Lees verder - 23/10/2015 13:44

Analyse rond de mogelijkheden van bijkomende energieopslag

De ministerraad nam akte van de analyse van minister van Energie Marie Christine Marghem over de mogelijkheden van bijkomende opslag, rekening houdende met het steeds groeiende aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix.

Lees verder - 24/07/2015 13:53

Financiering van de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiering van de Ombudsdienst voor Energie.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Toestemming voor twee offshore windparken om zich aan te sluiten op een onshore elektriciteitsnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die twee offshore windparken toestemming geeft om zich rechtstreeks aan te sluiten op het Elia-netwerk aan de kust.

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Technische wijziging aan de wetgeving over biociden

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat louter juridisch-technische wijzigingen aanbrengt aan de wetgeving over biociden. 

Lees verder - 05/06/2015 12:43

Federaal mandaat met het oog op de discussies over de lastenverdeling inzake klimaat

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem machtigt de ministerraad de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie om de onderhandelingen over de lastenverdeling inzake klimaat voort te zetten.

Lees verder - 03/04/2015 15:51

Beheer van het commercieel evenwicht van het aardgasnet

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed rond het beheer van het commercieel evenwicht van verschillende balanceringszones, in het kader van het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Lees verder - 06/03/2015 14:08

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake energie. 

Lees verder - 06/02/2015 15:00