Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

PERSUITNODIGING

In het kader van de ENERGY UNION TOUR van Maros Sefčovič, European VP Energy Union, aan België, op donderdag 4 mei nodigt Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling u uit op een persconferentie om 10 u. met Maros Sefčovič, in aanwezigheid van

  • Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie;
  • Cécile Frémault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie; 
  • Christoph Lacroix, Waals Minister van Budget, Overheidsdiensten, Administratieve vereenvoudiging en Energie.
Lees verder - 02/05/2017 09:47

Energiepact: start consultatieronde

De ministers van Energie van de federale en regionale regeringen – Marie Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Fremault – zijn woensdag 26 april opnieuw samengekomen over het interfederaal energiepact. De bedoeling van dit pact is om een gemeenschappelijke energievisie 2030-2050 voor ons land uit te werken.

Lees verder - 27/04/2017 09:59

Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem om een publiek-publiek partnerschap af te sluiten tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) voor het structurele beheer van het verbruikt uranium.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Beheer van het register voor broeikasgassen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds vaststelt.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Offshore windmolenparken - Modular Offshore Grid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt.

Lees verder - 23/03/2017 14:24

Financiering energierenovatie van gebouwen

Volgende donderdag 16 maart vindt het jaarforum van de FRDO plaats onder de titel “Schakel naar een hogere energieversnelling - Investeren in de transitie naar energiezuinige gebouwen”. Bij die gelegenheid wordt een studie over dit onderwerp in primeur voorgesteld.

Lees verder - 13/03/2017 14:29

Wijziging van de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden

De ministerraad gaat akkoord met het federaal standpunt ten aanzien van het voorliggend ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 

Lees verder - 27/01/2017 12:31