Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine moeten bevatten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen vastlegt die de volumes benzine die jaarlijks tot verbruiken worden uitgeslagen, moeten bevatten. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 05/02/2016 15:14

Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD Economie: “Ten dienste van de consument en de onderneming”

Vandaag werd de eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie ondertekend door de leden van het Directiecomité van de FOD en zijn voogdijminister, Kris Peeters. Deze overeenkomst is de routekaart van de FOD tot 31 december 2018.

Lees verder - 18/01/2016 15:34

Goedkeuring van het intrabelgisch lastenverdelingsakkoord (Burden Sharing): verdeling van de Europese doelstellingen van het klimaat-energiepakket 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem het akkoord goed dat gesloten werd tussen de vier Belgische ministers bevoegd voor het klimaat, in het kader van de lastenverdeling van de Europese doelstellingen van het "klimaat-energiepakket" 2020.

Lees verder - 18/12/2015 16:53

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond diverse bepalingen inzake energie. 

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Jaarlijkse bijdrage voor de verlenging van de exploitatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, in tweede lezing, het voorontwerp van wet goed dat de wet van 31 januari 2003 wijzigt over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Uitvoering van twee Europese verordeningen over scheepsrecycling en passagiersrechten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein twee voorontwerpen van wet goed over de uitvoering van twee Europese verordeningen inzake scheepsrecycling en passagiersrechten.

Lees verder - 20/11/2015 13:20

Repartitiebijdrage 2015 voor producenten van kernenergie vastgelegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de repartitiebijdrage van 2015 vastlegt voor de producenten van kernenergie.

Lees verder - 09/11/2015 10:06

Intrekking concessieaanvraag voor installatie van energieopslag in de Noordzee

De ministerraad neemt akte van de beslissing van de tijdelijke handelsvennootschap iLand om haar aanvraag voor een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van een installatie voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden ter hoogte van de Wenduinebank in te trekken.

Lees verder - 30/10/2015 13:43

Overlegcomité: Inschrijving van een punt inzake controle en analyse van mariene gasolie

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem om een punt op de agenda van het Overlegcomité van 28 oktober 2015 in te schrijven. Het is een punt dat een ontwerp van koninklijk besluit bevat over de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de mariene gasolie.

Lees verder - 23/10/2015 13:44

Analyse rond de mogelijkheden van bijkomende energieopslag

De ministerraad nam akte van de analyse van minister van Energie Marie Christine Marghem over de mogelijkheden van bijkomende opslag, rekening houdende met het steeds groeiende aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix.

Lees verder - 24/07/2015 13:53