Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen benoemd.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Erkenning van N.V. Belgocnucleaire als exploitant van een kerninstallatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de erkenning van N.V. Belgonucleaire als exploitant van een kerninstallatie.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Repartitiebijdrage 2016-2026 voor producenten van kernenergie - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed waarin de repartitiebijdrage voor de jaren 2016 tot 2026 voor producenten van kernenergie wordt vastgelegd. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 30/09/2016 15:42

Diverse bepalingen over energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake energie.   

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de scheepsregistratie en van de scheepshypotheekbewaring. 

Lees verder - 30/06/2016 14:52

Procedure voor de aflevering van afwijkende toelatingen tot invoer, uitvoer of doorvoer van invasieve uitheemse soorten verboden in de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure en de voorwaarden vastlegt om een toelating tot invoer, uitvoer of doorvoer toe te kennen, op te schorten of in te trekken voor invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn in de Europese Unie.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de verlenging van de overeenkomst goed tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van de nucleaire sites voor een periode van drie maanden.

Lees verder - 17/06/2016 12:51