Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Repartitiebijdrage 2016-2026 voor producenten van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed waarin de repartitiebijdrage voor de jaren 2016 tot 2026 wordt bepaald voor producenten van kernenergie.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Vervanging van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Europese informatierapportering over de klimaatverandering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese reglementering uitvoert over de rapportering van informatie over de klimaatverandering.

Lees verder - 11/03/2016 16:25

Bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine moeten bevatten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen vastlegt die de volumes benzine die jaarlijks tot verbruiken worden uitgeslagen, moeten bevatten. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 05/02/2016 15:14

Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD Economie: “Ten dienste van de consument en de onderneming”

Vandaag werd de eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie ondertekend door de leden van het Directiecomité van de FOD en zijn voogdijminister, Kris Peeters. Deze overeenkomst is de routekaart van de FOD tot 31 december 2018.

Lees verder - 18/01/2016 15:34

Goedkeuring van het intrabelgisch lastenverdelingsakkoord (Burden Sharing): verdeling van de Europese doelstellingen van het klimaat-energiepakket 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem het akkoord goed dat gesloten werd tussen de vier Belgische ministers bevoegd voor het klimaat, in het kader van de lastenverdeling van de Europese doelstellingen van het "klimaat-energiepakket" 2020.

Lees verder - 18/12/2015 16:53

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond diverse bepalingen inzake energie. 

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Jaarlijkse bijdrage voor de verlenging van de exploitatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, in tweede lezing, het voorontwerp van wet goed dat de wet van 31 januari 2003 wijzigt over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Uitvoering van twee Europese verordeningen over scheepsrecycling en passagiersrechten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein twee voorontwerpen van wet goed over de uitvoering van twee Europese verordeningen inzake scheepsrecycling en passagiersrechten.

Lees verder - 20/11/2015 13:20