Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Financieringsbehoeften en financieringsplan 2018

Als bijlage vindt u de financieringsbehoeften en het financieringsplan voor 2018.
Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

Lees verder - 13/12/2017 12:02 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ook bij gelijke opleiding blijft origine de arbeidsmarktpositie bepalen

De derde Socio-economische Monitoring toont aan dat origine nog steeds sterk bepalend is voor iemands kansen op de arbeidsmarkt. De kloof tussen personen met Belgische en vreemde origine blijft groot. Een betere opleiding vergroot weliswaar bij alle groepen de deelname aan de arbeidsmarkt, maar het rapport toont aan dat zelfs bij gelijke scholing er hardnekkige ongelijkheden tussen origines blijven bestaan.

Lees verder - 13/12/2017 12:01 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

“Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?" Een nieuwe sensibiliseringscampagne van het FAGG

Het doel van de campagne is vrouwen begeleiden en informeren door de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, te herinneren aan de noodzaak een zwangerschap te plannen wanneer zij langdurig geneesmiddelen nemen, en door de dialoog met de arts en de apotheker te promoten.

Lees verder - 12/12/2017 16:28 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

#BeBiodiversity: consumptie met respect voor de biodiversiteit

Wat is het verband tussen sushi en een schildpad? Tussen een pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud?  Onze consumptie heeft een impact op de biodiversiteit, in België en elders. De #BeBiodiversity-campagne stelt 5 animatiefilmpjes voor om te tonen hoe onze dagelijkse gewoonten de bedreigingen voor de dieren, planten en hun leefomgeving kunnen verergeren. 

Lees verder - 12/12/2017 12:07 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 12/12/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,876 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312752240 - 08/03/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,575
Gew. gemid. rendement : -0,792 %
Bid-to-cover ratio : 2,47

ISIN Code : BE0312761332 - 13/12/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,301
Gew. gemid. rendement : -0,650 %
Bid-to-cover ratio : 1,47

Lees verder - 12/12/2017 11:46 - Federaal Agentschap van de Schuld

Belgen leggen opnieuw record aantal kilometers af met de wagen

In 2016 legden we met z’n allen samen 84,3 miljard kilometers af met de wagen, een stijging met 0,4 % in vergelijking met 2015, wat toen ook al een recordjaar was.

Lees verder - 12/12/2017 10:46 - FOD Mobiliteit en Vervoer

De RSZ wordt verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zeelieden

Op 1 januari 2018 krijgt de RSZ er opnieuw een opdracht bij: de organisatie van de sociale zekerheid van zeelieden.

Lees verder - 11/12/2017 11:25 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gokstoornis in België

De Algemene Cel Drugsbeleid heeft de opdracht gekregen om een gecoördineerde visie in verband met de problematiek van gokverslaving in België uit te werken. Deze visie moest onder andere een overzicht geven van de prioritaire onderzoeksvragen in verband met de prevalentie en de hulpverlening. Zodra deze vragen vastlagen, werd er een beroep gedaan op de Hoge Gezondheidsraad om de vragen in verband met de hulpverlening te beantwoorden.

 

Lees verder - 11/12/2017 11:21 - Hoge Gezondheidsraad

Wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het sluitstuk vormen van de wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning. 

Lees verder - 08/12/2017 12:28 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Ministerraad van 8 december 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 08/12/2017 11:59 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie