Other official information and services: www.belgium.be

Search

Relanceplan: herstel het vertrouwen

in de EU. België is pionier in deze belangrijke stap van Europese integratie. De idee van een ... ...

Press release - 11/12/2008 - 15:28

Invoering van de elektronische rechtspleging voor de bestuursrechtspraak van de Raad van State

de Raad van State wordt een geïnformatiseerde procedure ingevoerd, in navolging van de elektronische rechtspleging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De nieuwe procedure start op 1 februari 2014 ... ...

Press release - 18/10/2013 - 16:57

Vereenvoudiging van procedures voor wapenhandel in de Europese Unie

van Economie en Consumentenzaken zet de Europese richtlijn 2009/43/EG in Belgisch recht om. De richtlijn vereenvoudigt de voorwaarden om defensiegerelateerde producten in de Europese Unie over te dragen ... ...

Press release - 20/07/2012 - 19:46

Europese Unie: toetreding van Bulgarije en Roemenië

, 17/11/2006 - 15:00 (europese unie toetreding van bulgarije roemenië) ... ...

Press release - 17/11/2006 - 16:00

Agenda van de ministerraad van 24 januari 2014

.belgium.be en www.premier.be . Huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor ... ...

Press release - 23/01/2014 - 18:42

Instemming met de Europese Grondwet

"Verklaring van Laken over de toekomst van de Unie" (***). De doelstellingen ervan waren een meer ... ...

Press release - 11/03/2005 - 16:00

Agenda van de ministerraad van 13 september 2013

Normal Cijfers van de ... ...

Press release - 13/09/2013 - 09:20

Ministerraad van 24 januari 2014

Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de eenheid van rechtspraak tussen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State garandeert ... ...

Press release - 24/01/2014 - 18:02

Registratie van tolheffing op Belgische wegen

/750/EG tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische ... ...

Press release - 18/10/2013 - 16:57

Autonome verstrekking van de politiële informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit

machtiging van de bevoegde magistraat nodig is. Het voorontwerp wordt aan de Raad van State overgemaakt ... ...

Press release - 10/01/2014 - 15:55