Other official information and services: www.belgium.be

Search

inschrijving
BESCHRIJVING VAN DE INHOUD VAN DE WET

Fri, 24/11/1995 - 15:00 (beschrijving van inhoud van wet) ... ...

Press release - 24/11/1995 - 16:00

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject ... ...

Press release - 10/11/2016 - 18:24

Rapportage-nota van het redesign-programma van de overheid

-programma en ook een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject ... ...

Press release - 27/05/2016 - 15:25

Stand van zaken van het project BMP kernprocessen/globale visie gevangenissen

/globale aanpak omvat een beschrijving van de veiligheidsprocessen in de gevangenissen. Op basis van de ... ...

Press release - 13/12/2013 - 19:11

Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van Brussel

;  de opstelling van een informatiedossier een een folder met een beschrijving van het project voor het ... ...

Press release - 04/09/2015 - 17:01

Risicoanalyse in de hulpverleningszones

interventiestatistieken van de drie laatste jaren aanwenden om voornoemde beschrijving en inventaris op te stellen. Indien ... ...

Press release - 19/07/2013 - 20:21

Stand van zaken kernproject gevangenissen

beschrijving van alle kernprocessen in de gevangenissen. In een aantal pilootgevangenissen wordt de ... ...

Press release - 22/03/2013 - 18:11

Coperfin 2009 - fase C

beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www ... ...

Press release - 13/11/2009 - 12:43

Coperfin 2008

rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www ... ...

Press release - 10/07/2009 - 10:14

Archieven over 14-18 in Wallonië

raadpleegbaar, via tags of op trefwoord. Ze bevatten steeds een nauwkeurige beschrijving en een referentie naar ... ...

Press release - 07/08/2014 - 18:02